Cyrillic     Latinic     IPP     KASC  
Up

Naziv: Duboko u tebi
Autor: Branimir Džoni Štulić
Izvodi: Azra

Duboko u tebi
Možda sam ostavio trag svjetla
U noći izmedu zidova

Ni svi dobri ljudi
Ni svi oni koje znaš
Ni bijeg od samoc'e
u koju se povlačiš
Kada provali očaj

Jedva da su dovoljni
Pred surovom snagom
Krajnjom i konačnom

Duboko u tebi strasti slamaju
I ono što je preostalo
I ono što ne postoji

Čeznju za smrću
Želju za opstankom
Žudnju za slobodom
I volju da se pokloniš sudbini
Kao na dlanu

Duboko u tebi tisuće dobošara
Fanfare iz daljine
Zastave na pola koplja
Koga oplakuješ ljubavi moja

Crno znamenje
na licu svog dragog
Sjetu u riječima

Jednom u životu
dat ću da me zarobi
Muškarac hladnog stiska
i čeličnog pogleda