Cyrillic     Latinic     IPP     KASC  
Up

Naziv: To mi radi
Izvodi: Crvena Jabuka

Volim te, đevojčice
dok se nebo zatvara
neka vrište naše ulice
neka krene zabava

Bolja budućnost nije htjela
nas da sačeka
priđi bliže da vidim tajnu
koju čuvaš u očima

To mi radi, to mi radi
jer ti možeš
da mi radiš sve
to mi radi, to mi radi
jer ja zaljubio sam se

Iza ugla čujem muziku
generacija je cugala
a ja sam noćas sličan urliku
moje je ime teška panika

Kad me pališ, onda idi
lomi do kraja
priđi bliže da vidim tajnu
koju čuvaš u očima