Cyrillic     Latinic     IPP     KASC  
Up Next Last

 Petar <?/ipp>II<?ipp> Petrovi'c Njego"s
 
 Gorski Vijenac
 
 Prahu Oca Srbije
 
p1 Nek se ovaj vijek gordi nad svijema vjekovima,
p2 on 'ce era biti stra"sna ljudskijema koljenima.
p3 U nj se osam blizanacah u jedan mah iznjiha"se
p4 iz kolevke Belonine, i na zemlji pokaza"se:
p5 Napoleon, Karlo, Bliher, knez Velington i Suvorov.
p6 Karadjordje, bi"c tirjanah, i "Svarcenberg i Kutuzov.
p7 Arei je, strava zemna, slavom bojnom njih opio
p8 i zemlju im za popri"ste, da se bore, nazna"cio.
p9 Iz grmena velikoga lafu iza'c trudno nije,
p10 u velikim narodima geniju se gn'jezdo vije:
p11 ovde mu je pogotovu materijal k slavnom d\jelu
p12 i trijumfa di"cni v'jenac, da mu krasi glavu smjelu.
p13 Al' heroju topolskome, Karadjordju besmrtnome,
p14 sve prepone na put bjehu, k cilju dospje velikome:
p15 di"ze narod, krsti zemlju, a varvarske lance sru"si,
p16 iz mrtvijeh Srba dozva, dunu "zivot srpskoj du"si.
p17 Eto tajna besmrtnika: dade Srbu stalne grudi;
p18 od vite"stva odviknuta u njim lafska srca budi.
p19 Faraona isto"cnoga pred Djordjem se mrznu sile,
p20 Djordjem su se srpske mi"sce sa vite"stvom opojile!
p21 Od Djordja se Stambol trese, krvo"zedni otac kuge,
p22 sabljom mu se Turci kunu - kletve u njih nema druge.
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
p23 Da, viteza sustopice tragi"ceski konac prati:
p24 tvojoj glavi bi sudjeno za v'jenac se svoj prodati!
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
p25 Pokoljenja d\jela sude, "sto je "cije daju sv'jema!
p26 Na Borise, Vuka"sine, op"sta grmi anatema,
p27 gadno ime Pizonovo ne sm'je kaljat mjesecoslov,
p28 za Egista uprav slici grom nebesni, sud Orestov.
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
p29 Nad svjetlim tvojim grobom zloba grdna bljuva tmu"se,
p30 al nebesnu silnu zraku "sto 'c' ugasit tvoje du"se?
p31 Pla"cne, grdne pomrcine - mogu l' one svjetlost kriti?
p32 Svjetlosti se one kriju, one 'ce je raspaliti.
p33 Plam 'ce, vje"cno "zivotvorni, blistat Srbu tvoje zublje,
p34 sve 'ce sjajni i "cudesni u vjekove bivat dublje.
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
p35 Zna Du"sana rodit Srpka, zna dojiti Obili'ce,
p36 al' heroje ka Po"zarske, divotnike i plemi'ce,
p37 gle, Srpkinje sada radju...Blagorodstvom Srpstvo di"se...
p38 Bjezi, grdna kletvo, s roda - zavjet Srbi ispuni"se!
 
 U Be"cu na Novo ljeto 1847. goda
 
 So"cinitelj
 
 Lica
 
L1 Vladika Danilo
L2 Iguman Stefan
L3 Serdar Janko Djura"skovi'c
L4 Serdar Radonja
L5 Serdar Vukota
L6 Serdar Ivan Petrovi'c
L7 Knez Rade, brat vladike Danila
L8 Knez Bajko
L9 Knez Rogan
L10 Knez Janko
L11 Knez Nikola
L12 Vojvoda Dra"sko
L13 Vojvoda Milija
L14 Vojvoda Stanko (Ljub.)
L15 Vojvoda Batri'c
L16 Tomas Martinovi'c
L17 Obrad
L18 Vuk Raslap"cevi'c
L19 Vukota Mrvaljevi'c
L20 Vuk Tomanovi'c
L21 Mnozina
L22 Bogdan Djura"skovi'c
L23 Vuk Mi'cunovi'c
L24 Vuk Mandu"si'c
L25 Vuk Lje"sevostupac
L26 Pop Mi'co
L27 Sestra Batri'ceva
L28 Hadzi-Ali Medovi'c, kadija
L29 Skender-Aga
L30 Mustaj-Kadija
L31 Arslan-Aga Muhadinovi'c
L32 Kavazbasa Ferat Za'cir
L33 Ridzal Osman
L34 Jedna baba
 
 Lica koja pjesnik nije bio unio u spisak: Vuk Markovi'c, jedan
 Cuca, jedan vojnik, drugi vojnik, svat Crnogorac, svat
 Tur"cin, dja"ce, djaci.