Home
Texts
User Agreement
Privacy Policy
Contact
Google

Related links
Link to us

          Cyrillic     Latinic     IPP     KASC  
Up First Prev Next Last

Branko 'Copi'c

PIJETAO I MA"CAK (2/3)

<?/ipp>II<?ipp>

Nad "sumom zora lepezu "siri
i ljetni osvit u sobu viri.
Vrijeme je lovu, valja u "cestu,
a Ma"cak spava u "sesnaestu.
Zajedno s njime, pod jorgan-brdo,
lego i Pijevac, pa spava tvrdo.

Ma"cak od\jednom otvori o"ci,
ugleda zoru, svileno rudi,
pa mazno re"ce:
,,Pjetli'cu, sko"ci,
zapjevaj glasno, drugara budi!''

Prenu se Pijevac, istegnu vrat,
progundja glasno:
,,Stao mi sat!'' -
pa klepnu krilom i kukuriknu,
u samo uvo Ma"ckovo viknu:

,,O, kukuriku, zorrice Zorri,
rrumeni po"zarr na nebu gorri,
a moj se drugarr s ljeno"s'cu borri!'' -
Dodade zatim, zlovoljan vrlo:
,,Jutros mi ne"sto promuklo grlo.''

Posko"ci Ma"cak od vjetra br"zi,
umiva lice, brkove gladi,
priprema pu"sku, fi"seke vadi,
a onda Pijetlu pridiku dr"zi:

,,Kad u lov odem, rodjeni pobro,
oboja vrata zabravi na"sa,
i jo"s ti ka"zem: "cuvaj se dobro
od starog lisca, od Mudrija"sa.
Od njega ve'ceg lukavca nema,
u svakoj rije"ci zamku ti sprema.
Puna je varki njegova glava,
podvale smi"slja i kada spava;
ako li padne u san duboko,
jo"s uvijek "skilji na jedno oko.
Provjeri triput ono "sto "cuje,
rodjenom repu ne vjeruje,
planove kuje unedogled,
i nikad ne'ce na tanak led.''

Otide Ma"cak po uskoj stazi,
kroz "cestar zelen oprezno gazi,
na svaki "su"sanj u "sumi pazi,
tragove zvijerki pa"zljivo nju"ska,
spremna mu stoji "skljocava pu"ska.

Pijetao dotle kukuruz kljuca
i bogat ru"cak za Ma"cka sprema,
po loncu mije"sa, tiho pjevuca
veselu pjesmu, ravne joj nema:

,,P"senica rasla vitkoga stasa,
na svakom stablu "cetiri klasa,
u svakom klasu zrnaca sto.
Oj, ko-ko-ko,
ej, kako to!

Meni 'ce biti prepuna voljka,
starog 'ce lisca stegnuti boljka,
da'ce mu Ma"cak batina sto.
Oj, ko-ko-ko,
ej, kako to!''

Pod prozor u tom, koraka meka,
dopuzi Lisac, ne"cujna sjen,
na njemu "se"sir, i torba neka,
a glas mu mio i zamedjen:

,,Pjetli'cu dragi, pjeva"cu jasni,
zeleni repe, fesi'cu krasni,
p"senice evo od svake fele,
rumene, krupne, sitne i bijele,
izidji malo, sada si sam,
puna je torba da ti je dam.''

,,P"senica! Ura!''
Pijetao sko"ci -
radosnim sjajem bljesnu"se o"ci,
pa uvis djipnu, veseli bata,
glava"cke jurnu pravo na vrata.

Trenutka istog Mudrija"s - pljes! -
obori Pijetla k'o zemljotres.
Za tili "casak svr"sio borbu,
Pjetli'ca smota u staru torbu.

Mudrija"s hvata stazicu prijeku
kroz mahovinu, prostirku meku,
"culje'ci u"si, tiho pjevu"si:

,,Pjetli'cu dragi s bataka dva,
u dubok lonac nosim te ja,
tamo je dobro, ja nisam grub.
Kr"ci mi trba,
svrbi me zub!

Spremi'cu jutros doru"cak lijep,
"citavog Pijetla, osta'ce rep,
zeleni repi'c - ja nisam grub.
Kr"ci mi trba,
svrbi me zub!''

U gustoj "cesti u "casu tom
"skljocara stara grunu ko grom,
nad morem li"s'ca di"ze se dim.

,,Ma"cak je blizu, ovamo s njim.''
tr"ze se Pjetli'c i di"ze viku
iz torbe stare:
,,O, kukuriku!
Macane, braco, lija me davi,
Macane, dru"ze, brzo me bavi,
stotinu zrna u pu"sku stavi!''

Delija Ma"cak zaigra brkom:
,,Nisam se, Li"s"ce, nadao vas!'' -
pa jurnu ravno, olujnom trkom,
otkud je "cuo drugarev glas.

,,Stanider, lijo, crveno pseto,
u dobroj ruci "skljocare eto,
bi'ce ti ko"za kao re"seto!''

Natisnu Lisac "sto mo"ze ja"ce,
sivoga granja sve stoji lom,
na njemu torba luda"cki ska"ce
i Pijevac ska"ce zajedno s njom.
Preska"ce Lisac prepreku mnogu
i bje"zi br"ze od svojih nogu.

I Ma"cak juri, potjera siva,
htio bi Lisca u ruke "ziva,
i jedno dvaput, u brzu letu,
zgrabi ga skoro za samu petu.

Niz neke strane, urvine prave,
lete na turu i preko glave,
repovi pra"se, o"ci se "zare,
a torba drnda niz kamenjare.

Pijetao ne zna, od straha slijep,
gd\je mu je glava, a gd\je li je rep.

Najzad se sre'cno zavr"si borba,
uprta"c pu"ce, odleti torba,
a Lisac rije"sen tereta crna
uzbrdo zdimi br"ze neg' srna.

Manu ga Ma"cak, pa torbi hrli,
drugara vadi, sna"zno ga grli,
miluje krestu i repi'c kriv.

,,Pobogu brate, jesi li "ziv?!''

A Pjetli'c re"ce:
,,Umakoh smrti,
samo se zemlja poda mnom vrti.''

,,Tako ti treba!''
Ma"cak 'ce strogo -
,,"Cuvaj se Lisca, jesam li reko.
Jo"s si i glavom platiti mogo,
da ti je drugar bio daleko.''