Home
Texts
User Agreement
Privacy Policy
Contact
Google

Related links
Link to us

          Cyrillic     Latinic     IPP     KASC  
Up

Naslov: Rock'n'roll za ku'cni savet
Autor: Bora Djordjevi'c
Izvodi: Riblja "Corba
Album: Kost u Grlu

<akordi Fis>
Kada slu"sam dobre stvari,
<akordi A>
meni se u ritmu ska"ce.
<akordi G Fis>
Za komi"sije ko jo"s mari,
<akordi G Fis>
ja radio pu"stam ja"ce.

Ku'cni savet me proganja.
Svi me mrze iz dna du"se.
Ka"zu dosta im je dranja,
i zidovi da se ru"se.

Refren:
<akordi H>
Kom"sije 'ce da me biju,
<akordi G>
zbog preglasnog rokenrola.
<akordi A>
Pominju mi familiju,
<akordi H>
teraju me dodjavola.

A ja pu"stam sve jo"s ja"ce.
Naravno, i oni "cuju.
I odvr'cu mi osigura"ce,
i isklju"cuju mi struju.

Al' imaju jo"s problema.
Kako samnom da se bore?
Protiv mene leka nema,
ja imam tranzistore.