Cyrillic     Latinic     IPP     KASC  
Up First Prev

Knjiga proroka Jeremije, glava 4.

1. Ako ćeš se vratiti, Izrailju, veli Gospod, k meni se vrati, i ako ukloniš gadove svoje ispred mene, nećeš se skitati.

<Joilo 2:12>

2. I klećeš se istinito, verno i pravo: Tako da je živ Gospod. I narodi će se blagosiljati Njim, i Njim će se hvaliti.

<5 Moj. 10:20> <2 Car. 23:3> <Isa. 45:23> <Isa. 45:25> <Isa. 48:1> <Jer. 33:9> <1 Kor. 1:31> <Gal. 3:8>

3. Jer ovako veli Gospod Judejcima i Jerusalimljanima: orite sebi krčevinu, i ne sejte u trnje.

<Os. 10:12> <Mat. 13:7>

4. Obrežite se Gospodu, i skinite okrajak sa srca svog, Judejci i Jerusalimljani, da ne iziđe jarost moja kao oganj i razgori se da ne bude nikoga ko bi ugasio za zla dela vaša.

<5 Moj. 10:16> <Sof. 2:2> <Kol. 2:11>

5. Objavite u Judeji i oglasite u Jerusalimu i recite: trubite u trubu po zemlji; vičite, sazovite narod i recite: Skupite se, i uđimo u tvrde gradove.

<4 Moj. 10:3> <Jezek. 33:3>

6. Podignite zastavu prema Sionu, bežite i ne stajte, jer ću dovesti zlo od severa i pogibao veliku.

<Jer. 1:13> <Jer. 1:14> <Jer. 6:1> <Zah. 6:6>

7. Izlazi lav iz česte svoje i koji zatire narode krenuvši se ide s mesta svog da obrati zemlju tvoju u pustoš, gradovi tvoji da se raskopaju da ne bude nikoga u njima.

<Jer. 5:6> <Jer. 25:38> <Jezek. 12:20> <Dan. 7:4>

8. Za to pripašite kostret, plačite i ridajte, jer se žestoki gnev Gospodnji nije odvratio od nas.

<Isa. 22:12> <Jer. 6:26>

9. I tada će, veli Gospod, nestati srca caru i srca knezovima, i sveštenici će se udiviti i proroci će se začuditi.

10. I rekoh: Ah Gospode Gospode! Baš si prevario ovaj narod i Jerusalim govoreći: Imaćete mir, a mač dođe do duše.

<Isa. 63:17> <Jezek. 14:9> <2 Sol. 2:11>

11. U to će se vreme kazati ovom narodu i Jerusalimu: Vetar vruć s visokih mesta u pustinji duva ka kćeri naroda mog, ne da proveje ni pročisti.

<Isa. 27:8> <Jer. 51:1> <Jezek. 17:10> <Os. 13:5> <Luka 12:55>

12. Vetar jači od tih doći će mi; i ja ću im sada izreći sud.

<Jer. 39:5>

13. Gle, kao oblak podiže se, i kola su mu kao vihor, konji su mu brži od orlova. Teško nama! Propadosmo.

<5 Moj. 28:49> <Isa. 5:28> <Jer. 49:21> <Plač 4:19> <Jezek. 26:10> <Jezek. 38:9> <Os. 8:1> <Avak. 1:8>

14. Umij srce svoje od zla, Jerusalime, da bi se izbavio; dokle će stajati u tebi misli tvoje ništave?

<Isa. 1:16> <Jakov 4:8>

15. Jer glas javlja od Dana, i oglašuje zlo od gore Jefremove.

<Jer. 8:16>

16. Kazujte narodima; evo oglašujte za Jerusalim da idu stražari iz daleke zemlje, i puštaju glas svoj na gradove Judine.

<Jer. 1:15> <Jer. 5:15>

17. Kao čuvari poljski staće oko njega, jer se odmetnu od mene, veli Gospod.

<2 Car. 25:1> <Jer. 6:3>

18. Put tvoj i dela tvoja to ti učiniše; to je od zla tvog da je gorko i da ti dopire do srca.

<Jov 20:6> <Psal. 107:17> <Priče 1:31> <Isa. 50:1> <Jer. 2:17>

19. Jaoh utroba, jaoh utroba! Boli me u srcu; srce mi bije; ne mogu ćutati; jer glas trubni čuješ, dušo moja, viku ubojnu.

<Isa. 16:11> <Jer. 42:14> <Jer. 49:2> <Luka 19:41>

20. Pogibao na pogibao oglašuje se; jer se pustoši sva zemlja, najedanput će se opustošiti moji šatori, zavesi moji za čas.

<Psal. 42:7> <Isa. 15:5> <Jer. 10:20>

21. Dokle ću gledati zastavu? Slušati glas trubni?

22. Jer je narod moj bezuman, ne poznaje me, ludi su sinovi i bez razuma, mudri su da zlo čine, a dobro činiti ne umiju.

<Rim. 1:22> <Rim. 16:19> <1 Kor. 14:20>

23. Pogledah na zemlju, a gle bez obličja je i pusta; i na nebo, a svetlosti njegove nema.

<1 Moj. 1:2> <Isa. 24:19> <Jer. 2:12>

24. Pogledah na gore, a gle, tresu se i svi humovi drmaju se.

<Jer. 9:10> <Jezek. 38:20>

25. Pogledah, a gle, nema čoveka, i sve ptice nebeske odletele.

<Jer. 12:4> <Os. 4:3> <Sof. 1:3>

26. Pogledah, a gle, Karmil je pustinja i svi gradovi njegovi oboreni od Gospoda, od žestokog gneva Njegovog.

27. Jer ovako govori Gospod: Sva će zemlja opusteti; ali neću sasvim zatrti.

<Jer. 5:10> <Jer. 5:18>

28. Zato će tužiti zemlja, i nebo će gore potamneti, jer rekoh, namislih, i neću se raskajati, niti ću udariti natrag.

<4 Moj. 23:19> <Isa. 33:9> <Isa. 50:3> <Jer. 12:4> <Os. 4:3>

29. Od vike konjika i strelaca pobeći će svi gradovi, otići će u guste šume i na stene će se popeti; svi će gradovi biti ostavljeni i niko neće u njima živeti.

<2 Car. 25:4> <Isa. 6:11>

30. A ti, opustošena, šta ćeš činiti? Ako se i oblačiš u skerlet, ako se i kitiš nakitom zlatnim, i mažeš lice svoje, zaludu se krasiš, preziru te milosnici, traže dušu tvoju.

<2 Car. 9:30> <Plač 1:2> <Plač 1:19>

31. Jer čujem glas kao porodiljin, cviljenje kao žene koja se prvi put porađa, glas kćeri sionske, koja rida, pruža ruke svoje govoreći: Teško meni! Jer mi nestaje duša od ubilaca.

<Isa. 1:15> <Plač 1:17>