Home
Texts
User Agreement
Privacy Policy
Contact
Google

Related links
Link to us

          Cyrillic     Latinic     IPP     KASC  
Up First Prev Next Last

Sveto Jevandjelje po Mateju, glava 2.

1. A kad se rodi Isus u Vitlejemu judejskom, za vremena cara Iroda, a to dodju mudraci s istoka u Jerusalim, i ka"zu:

<1 Car. 4:30> <Isa. 11:10> <Dan. 9:24> <Luka 2:4>

2. Gde je car judejski "sto se rodio? Jer smo videli Njegovu zvezdu na istoku i do"sli smo da Mu se poklonimo.

<4 Moj. 24:17> <Psal. 2:6> <Isa. 9:6> <Isa. 60:3> <Luka 2:11> <Jovan 1:49> <Otkr. 22:16>

3. Kad to "cuje car Irod, upla"si se, i sav Jerusalim s njim.

<Dan. 5:9>

4. I sabrav"si sve glavare sve"steni"cke i knji"zevnike narodne, pita"se ih: Gde 'ce se roditi Hristos?

<2 Dn. 34:13> <Psal. 2:1> <Jer. 8:8> <Mal. 2:7> <Mar. 8:31> <Luka 20:19>

5. A oni mu reko"se: U Vitlejemu judejskom; jer je tako prorok napisao:

6. I ti Vitlejeme, zemljo Judina! Ni po "cem nisi najmanji u dr"zavi Judinoj; jer 'ce iz tebe izi'ci "celovodja koji 'ce pasti narod moj Izrailja.

<1 Moj. 49:10> <4 Moj. 24:19> <1 Dn. 5:2> <Psal. 2:1> <Mih. 5:2> <Jovan 7:42>

7. Onda Irod tajno dozva mudrace, i ispitiva"se ih kad se pojavila zvezda.

8. I poslav"si ih u Vitlejem, re"ce: Idite i raspitajte dobro za dete, pa kad ga nadjete, javite mi, da i ja idem da mu se poklonim.

9. I oni saslu"sav"si cara, podjo"se: a to i zvezda koju su videli na istoku, idja"se pred njima dok ne dodje i stade odozgo gde be"se dete.

10. A kad vide"se zvezdu gde je stala, obradova"se se veoma velikom radosti.

11. I u"sav"si u ku'cu, vide"se dete s Marijom materom Njegovom, i pado"se i pokloni"se Mu se; pa otvori"se dare svoje i dariva"se Ga: zlatom, i tamjanom, i smirnom.

<Psal. 2:12> <Jovan 5:23>

12. I primiv"si u snu zapovest da se ne vra'caju k Irodu, drugim putem otido"se u svoju zemlju.

<1 Sam. 22:5> <Jov 33:15> <Mat. 1:20> <Dela 10:22>

13. A po"sto oni otidu, a to andjeo Gospodnji javi se Josifu u snu i kaza mu: Ustani, uzmi dete i mater Njegovu pa be"zi u Misir, i budi onamo dok ti ne ka"zem; jer 'ce Irod tra"ziti dete da Ga pogubi.

14. I on ustav"si uze dete i mater Njegovu no'cu i otide u Misir.

15. I bi tamo do smrti Irodove: da se izvr"si "sta je Gospod rekao preko proroka koji govori: Iz Misira dozvah Sina svog.

<4 Moj. 24:8> <Os. 11:1>

16. Tada Irod, kad vide da su ga mudraci prevarili, razgnevi se vrlo i posla te pobi"se svu decu po Vitlejemu i po svoj okolini njegovoj od dve godine i ni"ze, po vremenu koje je dobro doznao od mudraca.

17. Tada se zbi "sta je kazao prorok Jeremija govore'ci:

<Jer. 31:15>

18. Glas u Rami "cu se, pla"c, i ridanje, i jaukanje mnogo: Rahila pla"ce za svojom decom, i ne'ce da se ute"si, jer ih nema.

19. A po smrti Irodovoj, gle, andjeo Gospodnji u snu javi se Josifu u Misiru.

20. I re"ce: Ustani, i uzmi dete i mater Njegovu i idi u zemlju Izrailjevu; jer su izumrli koji su tra"zili du"su detinju.

<2 Moj. 4:19>

21. I on ustav"si, uze dete i mater Njegovu, i dodje u zemlju Izrailjevu.

22. Ali "cuv"si da Arhelaj caruje u Judeji mesto Iroda oca svog, poboja se onamo i'ci; nego primiv"si u snu zapovest, otide u krajeve galilejske.

<Mat. 3:13> <Luka 2:39>

23. I do"sav"si onamo, namesti se u gradu koji se zove Nazaret, da se zbude kao "sto su kazali proroci da 'ce se Nazare'canin nazvati.

<Sud. 13:5> <1 Sam. 1:11> <Luka 2:4> <Jovan 1:45>