Српско-енглески / Енглеско-српски Речник / Рјечник

Унесите реч или фразу на српском или енглеском
Примери: студент, word, djak, re"c, comput# за све речи које почињу са comput
Већина појмова је у једнини, инфинитиву и првом лицу мушког рода. Користите сто уместо столови, радити уместо радим, млад уместо млада.

d
Online од 1999, овај српско-енглески речник је описан као "Најпотпунији online" српски речник, see more...
Речник се користи за превођење са енглеског на српски и за превођење са српског на енглески.