'Cirilica     Latinica     IPP     KASC  
Pregled

Naziv: Poljska u mome srcu
Autor: Branimir D"zoni "Stuli'c
Izvodi: Azra

Gdanjsk osamdesete
kad je jesen rekla ne
gdanjsk osamdesete
dr"zali smo pal"ceve

Rudari, studenti, brodogradili"ste, svi mi
gdanjsk osamdesete, uzavrele tvornice
dva puta se ne "salju tenkovi na radnike
nisu se usudili, pobjedili smo svi mi

Poljska u mome srcu
u mome srcu mazurka
Poljska nije nikad
nije nikad dala quislinga

Svaki dan poloneza zvoni na mojim vratima
poljski jantar, narukvice, volodjine "cuke
"siber u pola cijene
Papa Wojtyla i ja
gdanjsk osamdesete, redovi za novine
nezavisni sindikati, komiteti za"stite

Gdanjsk osamdesete, uzavrele tvornice
dva puta se ne salju tenkovi na radnike
tenkovi na radnike, tenkovi na nas