Srpsko-engleski / Englesko-srpski Recnik / Rjecnik

Unesite rec ili frazu na srpskom ili engleskom
Primeri: student, word, djak, re"c, comput# za sve reci koje pocinju sa comput
Vecina pojmova je u jednini, infinitivu i prvom licu muskog roda. Koristite sto umesto stolovi, raditi umesto radim, mlad umesto mlada.

d
Online od 1999, ovaj srpsko-engleski recnik je opisan kao "Najpotpuniji online" srpski recnik, see more...
Recnik se koristi za prevodjenje sa engleskog na srpski i za prevodjenje sa srpskog na engleski.