'Cirilica     Latinica     IPP     KASC  
Pregled

Naziv: Karta za sre'cu
Autor: Branimir D"zoni "Stuli'c
Izvodi: Azra

Stojim na uglu
prijepodnevni sat
"zicam kartu za sre'cu
u jednom pravcu

stojim na uglu
siguran sam da zna"s
karta mi je u d"zepu
u jednom pravcu

razmi"sljam
tra"zim razlog da ne brinem
odlazim da ti ka"zem da te volim

stojim na uglu
izmedju deset i dva
odlu"cujem se da ti pi"sem
u jednom pravcu

stojim na uglu
tako obi"can dan
sanjam o tome da je nadjem
u jednom pravcu

razmi"sljam
tra"zim razlog da ne brinem
odlazim da ti ka"zem da te volim

stojim na uglu
prijepodnevni sat
"zelim pravu kartu za svoje snove
i da me po"stedi"s
kad ti ka"zem da te volim