'Cirilica     Latinica     IPP     KASC  
Pregled

Naziv: Kad Miki ka"ze da se boji
Autor: Branimir D"zoni "Stuli'c
Izvodi: Azra

Kad miki ka"ze da se boji
on misli ozbiljno
ima fobiju od potresa
"zivi visoko

Kad Miki ka"ze da se boji
u o"cima mu strah
toksira se vinjakom
i ne pomi"slja na la"z

Kad Miki ka"ze da se boji
noge mu klecaju
kupio je skupa kola
a sad ga zezaju

Kad Miki ka"ze da se boji
dan postaje siv
naru"cujem mu novu rundu
i odlazim

A na ulici sa svake strane
filijale uredi
iz njih plaze birokrate
jao ljudi pa ja se bojim
tek sada znam "sto je strah
i ja se bojim

Kad Miki ka"ze da se boji
strahuje za k'cer
"sto 'ce njoj pilule
ima trinaest let

Kad Miki ka"ze da se boji
izlazim na zrak
muka mi je i znojim se
povra'cam