'Cirilica     Latinica     IPP     KASC  
Pregled

Naziv: 3N
Autor: Branimir D"zoni "Stuli'c
Izvodi: Azra

Zbog "cega primatima nikada
ne isklju"cuju elektriku
oni u principu ionako rijetko "citaju
a i to "sto "citaju
krive stvari "citaju
pa za"sto im onda ne isklju"cuju elektriku

"Zelite li dobro svojoj djeci, zaslu"zni
"zelite li mozda najbolje, ne
ja treniram da gadjam, ne
ja treniram da mrzim, ne
ja treniram da slu"sam
ponekad sam usamljen
a i pla"sim se
dr"zim te na stolu, gospode

Sanjao sam fini <?/ipp>party<?ipp>
mnogo ljudi, nigd\je "zandara
sanjao sam sretna lica
dugo nisam takva gledao
znam za smijeh
zbog "cega da se smijem
znam za ples, nikom se ne ple"se
znam za no'c
vidim tu je oko mene
kao nesre'ca na putu
kao "zivot ili smrt

Ja se zovem Pola Horvat
ljubila sam mrtvog "covjeka
stigao je po zadatku
cijelo vrijeme sam ga "cekala
prolje'ce ili mo"zda jesen, ne znam
sje'cam se gorjele su svije'ce
a ruke njegove tako mu"ske i prozra"cne
kao putokaz za ne"sto
za logor ili smrt

Prisje'cam se mnogih stvari
ali pamtim jedan do"zivljaj
nisam bio krupna zvjerka
morao sam i'ci do kraja
bila je tako lijepa te ve"ceri
kao kad tamna voda izvire
kao kad neobi"cno zabljesne
kao izvje"staj centrali
kao udar, sudbina