'Cirilica     Latinica     IPP     KASC  
Pregled

Naziv: Duboko u tebi
Autor: Branimir D"zoni "Stuli'c
Izvodi: Azra

Duboko u tebi
Mo"zda sam ostavio trag svjetla
U no'ci izmedu zidova

Ni svi dobri ljudi
Ni svi oni koje zna"s
Ni bijeg od samoc'e
u koju se povla"ci"s
Kada provali o"caj

Jedva da su dovoljni
Pred surovom snagom
Krajnjom i kona"cnom

Duboko u tebi strasti slamaju
I ono "sto je preostalo
I ono "sto ne postoji

"Ceznju za smr'cu
"Zelju za opstankom
"Zudnju za slobodom
I volju da se pokloni"s sudbini
Kao na dlanu

Duboko u tebi tisu'ce dobo"sara
Fanfare iz daljine
Zastave na pola koplja
Koga oplakuje"s ljubavi moja

Crno znamenje
na licu svog dragog
Sjetu u rije"cima

Jednom u "zivotu
dat 'cu da me zarobi
Mu"skarac hladnog stiska
i "celi"cnog pogleda