'Cirilica     Latinica     IPP     KASC  
Pregled

Naziv: Ako zna"s bilo "sto
Autor: Branimir D"zoni "Stuli'c
Izvodi: Azra

Ne znam "sto da radim sa sobom
na "sto misli da bacim
eto stvaram polako pjesmu o tebi
gledam tvoje tijelo
ludujem za njim
i ponavljam u sebi samo jedno

Poljubi me
pa mi prste u kosu uvuci
i zagrli me
poljubi me
pa se privi tik uz mene i zapjevaj
ako zna"s bilo "sto

"Zelim da se stisnem uz tebe
da te milujem
da ti "sapu'cem na uho bisere
da pri"cam o slobodi
da se glupiram
da ti ka"zem oh ti ludo jedina