'Cirilica     Latinica     IPP     KASC  
Pregled

Naziv: Tanka crna linija
Autor: Branimir D"zoni "Stuli'c

Predstava je zavr"sena
Slijede'ci put ne diraj moje lice ispod pepela
Sa svim svojim biserima oko vrata
Ti si tanka crna linija.

Pusti neka vrijeme traje
Zamisli da imam sedamdesetosma godina
I namje"stenu sobu s pogledom na sat
Sva je pro"slost iza nas.

Ooo, o da da da, lice ispod pepela
Ooo, o da da da, tanka crna linija.

Predstava je zavr"sena
Slijede'ci put dosegni rukom glinenu figuricu
Pravi razlog samurajskih filmova
Tanku crnu liniju.

Treba li da sazna"s kamo odlazim
Izmi"sljaju'ci potrebu za promjenom
Treba li da sazna"s sve "sto osje'cam
Vrati se u ladicu.

Lice ispod pepela
Tanka crna linija.