'Cirilica     Latinica     IPP     KASC  
Pregled

Naziv: Tanka crna linija
Autor: Branimir D"zoni "Stuli'c

Stojim na obali mora
fijuk vjetra sa ogoljelih strana
huka mora ba"cenog do "zala
i pjesma "to pla"e za njom

jer to je rekvijem za moju ljubav
za sve dane i no'ci
traganje za istinom do koje 'emo do'ci
kada umrem i odem da postanem sluga
nekom drugom "sto pla"ce za mnom