'Cirilica     Latinica     IPP     KASC  
Pregled

Naziv: Uvijek ista pri"ca
Autor: Branimir D"zoni "Stuli'c
Izvodi: Azra

Kosa mi se na glavi di"ze
i stra"sno me ljuti
kada vidim da idioti
postaju cijenjeni ljudi

U novinama neki frajer glasno trubi
zaboga recite narodu
da se javnost buni
ka"zite mi ko je podoban
ka"zite mi ko je opasan

Hej
Uvijek, uvijek ista pri"ca
uvijek, uvijek ista pri"ca
uvijek uvijek ista

Slobodnih mjesta ima
samo gd\je "sljakeri rade
svi bi u birokraciju
tamo su bolje pla'ce
produktivnost ima
svoje ekonomsko opravdanje
za"sto da prolijevam znoj
kada dobijem manje
ka"zite mi ko je podoban
ka"zite mi ko je opasan

Pijem kavicu danas
Barem dvadeset puta
a, efektivno radno vrijeme
mi nije ni pet minuta
ne nerviram se mnogo u"cim dikciju
sa odgovornima 'cu sprovesti jednu
dnevnu akciju

Ka"zite mi tko je podoban
Ka"zite mi tko je opasan