'Cirilica     Latinica     IPP     KASC  
Pregled

Naziv: Riznice sje'canja
Izvodi: Crvena Jabuka

Gd\je me vode ove rijeke
gd\je su tvoje obale
da li su mi jo"s daleke
dal' su iste ostale

Mene zovu daljine
al' jo"s ponekad vra'cam se
no"sen dahom topline
u one na"se ulice

Tamo gd\je, bila je, ki"sa i duga
nebo samo za nas
zatvorim o"ci i "cujem ti glas
vatra velika kad "ceznja otvara
riznice sje'canja

Ki"sa i duga, nebo samo za nas
zatvorim o"ci i "cujem ti glas
vatra velika kad "ce"znja otvara
riznice sje'canja

Gd\je me nosi ovo more
u kojoj kapi spava"s ti
vrijeme nam stavlja bore
polako nas razdvoji

Mene zovu daljine
al' jos ponekad vra'cam se
no"sen dahom topline
u one na"se ulice