'Cirilica     Latinica     IPP     KASC  
Pregled

Naziv: Sa tvojih usana
Izvodi: Crvena Jabuka

Kad sat zazvoni
na kuli kraj Begove d"zamije
ja si'cu, si'cu do ba"s"ce
"satro "sljive da proberem

Ti uzmi ibrik, srebrn ibrik
k'o fol vode da donese"s
i tada prizna'cu ti sve
"sapnut' rije"ci te, volim te

Sa tvojih usana vru'cina ubija
jo"s pamtim legende starih plemena
"sto za ljubav glavu gube
i umiru kada ljube
i tada prizna'cu ti sve
"sapnut' rije"ci te, volim te