'Cirilica     Latinica     IPP     KASC  
Pregled

Naziv: To mi radi
Izvodi: Crvena Jabuka

Volim te, djevoj"cice
dok se nebo zatvara
neka vri"ste na"se ulice
neka krene zabava

Bolja budu'cnost nije htjela
nas da sa"ceka
pridji bli"ze da vidim tajnu
koju "cuva"s u o"cima

To mi radi, to mi radi
jer ti mo"ze"s
da mi radi"s sve
to mi radi, to mi radi
jer ja zaljubio sam se

Iza ugla "cujem muziku
generacija je cugala
a ja sam no'cas sli"can urliku
moje je ime te"ska panika

Kad me pali"s, onda idi
lomi do kraja
pridji bli"ze da vidim tajnu
koju "cuva"s u o"cima