'Cirilica     Latinica     IPP     KASC  
Pregled

Naziv: O"ci su se navikle na mrak
Izvodi: Crvena Jabuka

Ne sje'cam se tvog dodira
ni gitare "sto je svirala
ni vina u "casama
tjeskoba me sebi uzela i odvela

Mo"zda mi vjetar donese
od tebe neki dobar znak
jo"s sanjam tvoje naru"cje
o"ci su se navikle na mrak

Kroz prozor gleda"s oblake
"sto diraju na"se krovove
sve je stara fotografija
miris nekih dragih datuma i sje'canja

No'cas ki"sa boji ulice
hladne ruke tra"ze d"zepove
"cak i zvuk zadnjeg tramvaja
krije tajnu dragih datuma i sje'canja