'Cirilica     Latinica     IPP     KASC  
Pregled

Naziv pesme: Djede Niko
Izvodi: Antonije Pu"si'c (Rambo Amadeus) i Nenad Kne"zevi'c --- Knez


(Sagni se, vidje'ce nas Niko...
A dje? Odje...)

Podgorica toga jutra, preko trie's pet u hladu;
djedu Niku, iz gara"ze, topnuli smo Ladu.
Kod Albanca dva bidona kupismo "normala",
gore glavu, klju"c u bravu --- pravac magistrala.

Kad u retrovizor vidjesmo Cetinje,
"sofer"sajbna pru"zi pogled na debelo more sinje.
U Braji'ce stadosmo, te primismo "zenu.
--- Zlo vam jutro Crnogorci, "cujete l' sirenu?
(tinu ninu...)

Kakva li su ono na nas plavo-bijela kola?
Da to nije, kuku nama, cetinjska patrola?
Prva, kuplung, druga, tre'ca, ruski ti je mjenja"c sila,
gari Lada niza stranu, kano da je gorska vila.

Strma d"zada, pi"ci Lada, leti kano soko 'tica,
zakukala ona "zena sa zadnjega cica.
Prepala se svojoj glavi, misli do"sli crni dan,
pa nas sjetnom majkom kune: --- Djeco, pu"s'cajte me vani!

Dje si sada, kada treba, nesvrstani Gali Butros,
djeti'cima ljudska prava da za"stiti"s jutros.

Utekosmo Ladom lako, a golf osta iza kamiona,
zavikasmo jedan drugom: --- Nas i Rusa 300 miliona!
(minimum...)

Jednosmjernom do parkinga kod budvanskih vrata,
nabacismo mi Versa'ce, kilo "zutog oko vrata.
Pa kad vidjesmo mi u toples bijele cure beogradske,
reakcije na"se bjehu spontane i automatske.
(bre)

Privedosmo na brzinu neke od njih iza Mogren pla"ze,
u po' posla, djede Niko, fatamorgan' se prika"ze.
Te nam re"ce: --- "Za' mi nije, te ja Ladu dadoh vama;
"zao mi je, djeco, te ne mogu u par s vama.

Ne kukaj nam djede Niko, vrati'cemo Ladu.
Na Mogrenu na'cemo ti udovicu mladu.

Nazad Ladom vratismo se Djizo, Saki, ja i Knez.
Slu"sali smo usput neki crnogorski d"zez.

Knez like jazz, we like jazz...