'Cirilica     Latinica     IPP     KASC  
Pregled

Naziv: Bogu
Autor: Jovan Du"ci'c

Nikad se nisam na Te bacio kamenom,
Niti u svome duhu Tvoj sjaj odricao;
I svoj put predjoh ceo sa Tvojim znamenom,
Svugde sam Tebe zvao i svud Te klicao.

Iz sviju stvari Ti si u mene gledao,
Tvoj gromki glas sam "cuo u morskom 'cutanju...
S bolom pred noge Tvoje svagda se predao,
Samo za Tvojim "zi"skom sledio putanju.

A od Tebe se nikad nisam odvajao,
Stoga i ne beh samac u dnu svih osama...
Zbog Tebe sam se kleo i za Te kajao,
Kad padne gorko ve"ce po gorskim kosama.

U ma"sti sam Ti bele svud crkve zidao;
I za molitve sam Tvoje u zvona zvonio;
Za Tvoga blagog Sina i ja sam ridao;
I djavola sam crnog s Tvog krsta gonio.

A Ti "sto sazda sunca i plod oranice
Bio si samo Slutnja, bolna i stravi"cna:
Jer svaka Istina duha znade za granice,
Jedino na"sa Slutnja stoji bezgrani"cna.

(Iz poslednje zbirke "Lirika", dodate ciklusu "Ve"cernje pesme" u
I knj. Sabranih dela, "Cikago, 1943, "cije izla"zenje iz "stampe
pesnik nije do"ziveo.)