Glavna strana
Tekstovi
Uslovi kori"stenja
Privatnost
Kontakt informacija
Google

Korisni linkovi
Link prema nama

          'Cirilica     Latinica     IPP     KASC  
Pregled

Naziv: Da sam ja netko
Izvođač: Indexi

Da sam ja netko
pozvao bih sve đečake
dao bih im igračke
i pustio ih da se cijeli dan
igraju i jure

Radili bi divne stvari
prekratki bi bili dani
voljeli bi svoje škole đaci
da sam ja netko

Svim majkama bih izbrisao bore
učinio da očevi ih vole
davnu ljubav da im vrate
i da mirno žive svoje sate
da sam ja netko

Ne bi, ne bi, ljudi život proklinjali
sve bi ruže zemlji poklanjali
kako bi se živjelo i kako bi se voljelo
i kako bi dobro bilo
kako bi se živjelo i kako bi se voljelo
i kako bi dobro bilo
da sam ja netko