'Cirilica     Latinica     IPP     KASC  
Pregled

Naziv: Njene o"ci, usne, ruke
Izvodja"c: Indexi

Njene su o"ci
dva izvora bistra
dva jezera mirna
ogledala beskrajna i sjajna

U njima se sunce svakog jutra blista
a duboko negd\je
jedino za mene skrivena je
neka slatka tajna

Te o"ci sjajne
vatrene i snene
najljep"se tajne
"cuvaju za mene

Hej, hej samo za mene

Usne rumene
"sapatom mi ka"zu
to "sto srce "zeli
a rije"ci postaju sve bli"ze

Svud na licu mome
poljupci su njeni i nje"zni i vreli
dok u moju sobu
predve"cerje polagano sti"ze

Oko moga tijela
svijaju se vje"sto
njene ruke bijele
k'o tanane br"sljenove grane

U ljubavi na"soj
oduvijek su bile nemirne i smjele
privijam ih sebi
jutro sre'ce opet 'ce da svane

Te o"ci sjajne
vatrene i snene
najljep"se tajne
"cuvaju za mene