'Cirilica     Latinica     IPP     KASC  
Pregled

Naziv: U jednim plavim o"cima
Izvodja"c: Indexi

U jednim plavim o"cima
odmara nebo dje"cije
u njima ljubav po"civa
divne su o"ci ne"cije

U jednim plavim o"cima
u dvije plave vode
k'o zvijezde u ju"znim morima
moje se sre'ce rode

Ako tvoje o"ci plave
ljubav jednom zaborave
da ljubi zvijezde male
kao mrtve ptice pale

Ako tvoje o"ci plave
mene jednom zaborave
nek' sve prodje
nek' sve stane
ja u no'ci, ti u dane

U jednim plavim ocima
u dvije plave vode
k'o zvijezde u ju"znim morima
moje se sre'ce rode

Ako tvoje o"ci plave
mene jednom zaborave
nek' sve prodje
nek' sve stane
ja u no'ci, ti u dane