'Cirilica     Latinica     IPP     KASC  
Pregled

Naziv: Predaj se srce
Izvodja"c: Indexi

Volio sam njene o"ci
njene ruke, njenu kosu
volio sam "cak i pjege
na malenom, lijepom nosu

Ni slutio nikad nisam
da 'ce ljubav dati drugom
da 'ce ludo srce moje
ispuniti tugom

Predaj se srce, izgubili smo boj
nikada vi"se ti ne pri"caj o njoj
u mom "zivotu sad nema vi"se nje
predaj se srce, izgubili smo sve