'Cirilica     Latinica     IPP     KASC  
Pregled

Naziv: Pozovi me na kafu
Izvodja"c: Indexi

U svome malenom stanu
ve"cernja svjetla pali"s
i dobru kafu sada
mo"zda drugom sprema"s
"cesto se pitam u sumrak
da li bar nekad "zali"s
"sto me vi"se nema"s

Onog tu"znog proljetnog dana
bili smo lo"se volje
mnoge smo uvrede rekli
do tada nere"cene
sad mi se "cini draga
bilo bi mnogo bolje
da si pored mene

Pozovi me na kafu sada
ako si tu"zna ili sama
do"sao bih da te "cuvam
jer znam da te pla"si tama

Pozovi me na kafu, draga
za ovu no'c il' "zivot cijeli
suvi"se te volim i nikom vi"se, nikad
ne bih dao da nas dijeli