'Cirilica     Latinica     IPP     KASC  
Pregled

Naziv: Bacila je sve niz rijeku
Izvodja"c: Indexi

Stajala je usred ba"ste
k'o najljep"si cvijet
kao da je dio ma"ste
i muzike te

Slu"sala je pjesmu moju
posljednju "sto pjevam njoj
sad joj ka"zem zbogom draga
a bila je "zivot moj

Pro"sla je kroz moje snove
i bila je tren'
cjelim tijelom bila moja,
ja bio sam njen

Nosila je na"su ljubav
na"su sre'cu, prvi cvijet
bacila je sve niz rijeku
i posla u drugi svijet

Ali no'cas, ako slu"sa
nek' "cuje bol
u pjesmi koju pjevam
njoj, samo njoj

zauvijek neka nosi
na srcu znak
"zivot je jedan ona bacila

nek' "cuje bol u pjesmi
koju pjevam njoj samo njoj
zauvijek neka nosi na srcu znak
"zivot je jedan ona bacila