'Cirilica     Latinica     IPP     KASC  
Pregled

Naziv: Sanjam
Izvodja"c: Indexi

Sanjam da te opet slu"sam kako di"se"s
kako di"se"s dok savija se trava
da me dira tvoja kosa plava
tvoja kosa na mom licu draga

Sanjam da se opet volimo u klasju
u tom klasju "sto le"zi tu pod nama
i da luta tvoja ruka vrela
tvoja ruka preko moga tijela

Samo jedan "zivot imam
i ludo ga bacam
jer zavoljeh jednu "zenu
"zenu koju sanjam

Samo jedan "zivot imam
koji nisam htio
jer zavoljeh jednu "zenu
koju nisam smio

Sanjam da ti ka"zem
vrati mi se draga
ako treba pobjegni od svega
jer je "zivot samo ovaj jedan
nema ni"sta, ni"sta izvan njega

Samo jedan "zivot imam
i ludo ga bacam
jer zavoleh jednu "zenu
"zenu koju sanjam
samo jedan "zivot imam
koji nisam htio

Jer zavoljeh jednu "zenu
"zenu koju sanjam