'Cirilica     Latinica     IPP     KASC  
Pregled

Autor: Branko 'Copi'c
Naslov: Mala Moja iz Bosanske Krupe


MALA MOJA IZ BOSANSKE KRUPE

Bilo mi je dvanaest godina,
prvi put sam si"sao do grada,
iz mog sela, tihog i dalekog,
kad susretoh tebe iznenada.
Eh, d\je"ca"cke uspomene glupe,
mala moja iz Bosanske Krupe!

Jesi li me spazila il' nisi,
zbunjenoga seoskoga djaka,
svjetlokosog i o"ciju plavih,
u oklopu novih opanaka?
Kako zija u izloge skupe,
mala moja iz Bosanske Krupe.

Nai"sla si kao lak obla"cak,
tvoj me pogled za tren obeznani,
zaboravih ime i o"cinstvo,
kako mi se zovu uku'cani.
Iznevjerih poput sablje tupe,
mala moja iz Bosanske Krupe.

Tekli tako gimnazijski dani,
uspomena na te ne ocvala.
Modra Una u proljetne no'ci
tvoje mi je ime "saputala.
Lebdila si ispred dja"cke klupe,
mala moja iz Bosanske Krupe.

Brzo minu nase djakovanje,
lagan leptir sa krilima zlatnim,
ipak tebe u srcu sa"cuvah
kroz sve bure u danima ratnim.
Ta sje'canja mogu l' da se kupe,
mala moja iz Bosanske Krupe?

Sad je kasno, ve'c mi kosa sijedi.
Gledam Unu, 'cuti kao nijema,
zalud lutam ulicama znanim,
sve je pusto, tebe vi"se nema.
Ej, godine, nemjerljive, skupe!
Zbogom, mala, iz Bosanske Krupe!