'Cirilica     Latinica     IPP     KASC  
Pregled

Naziv: Moja Poezija
Autor: Jovan Du"ci'c

Mirna kao mramor, hladna kao sena,
Ti si bledo tiho devoj"ce "sto sneva;
Pusti pesma drugih neka bude "zena
Koja po ne"cistim ulicama peva.

Ja ne me'cem na te djindjuve sa trakom,
Nego "zute ru"ze u te kose duge:
Budi odve'c lepa da se svidja"s svakom,
Odve'c gorda da bi "zivela za druge.

Budi odve'c tu"zna sa sopstvenih jada
Da bi i"sla ikad da te"si"s ko strada,
A "cedna, da vodi"s gomile "sto nagle.

I stoj ravnodu"sna, dok oko tvog tela,
Mesto kitnjastog i rasko"snog odela,
Lebdi samo pramen tajanstvene magle.