'Cirilica     Latinica     IPP     KASC  
Pregled

Du"san Radovi'c

PLAVI "ZAKET

Ba"s sam bio u plavom "zaketu
kada sretoh Vasiljevi'c Cvetu.
Da l' zbog mene, da li zbog "zaketa,
prevari se, okrete se Cveta.

Ja joj rekoh: "Dobar ve"cer, Cveto,
s dopu"stenjem - malo bih pro"set'o..."
Da l' zbog mene, da li zbog "zaketa,
prevari se i pristade Cveta.

Taman sve to - kad zalaja pseto!
Ja joj rekoh: "Dr"z se mene, Cveto!"
Da l' zbog mene, da li zbog "zaketa,
prevari se, pridr"za se Cveta.

Be"se leto kad je bo"zur cveto,
ode pseto, ja u polje skretoh.
Da l' zbog mene, da li zbog "zaketa,
prevari se pa skrete i Cveta.

I logi"cno, s obzirom da skretoh,
plavi "zaket na livadu metoh.
Da l' zbog mene, da li zbog "zaketa,
prevari se i spusti se Cveta.

Prodje leto i jo"s pet-"sest leta,
sad se Cveta mojom ku'com "seta,
iz razloga ekstra kvaliteta
- da li mene ili mog "zaketa.