'Cirilica     Latinica     IPP     KASC  
Pregled

Naslov: Smrt Popa Mila Jovovi'ca
Izvodi: Antonije Pu"si'c (Rambo Amadeus)


SMRT POPA MILA JOVOVI'CA


U danima kad na Nik"si'c
Crnogorci udari"se
Kad bijahu do"sli dani
Da ne bude turski vi"se
U logoru crnogorskom
Pokraj kule Lekovi'ca
Neko knjazu okleveta
Popa Mila Jovovi'ca.

A knjaz Mila doziva"se
Uz prisustvo svih vojvoda
Pa mu re"ce: ,,Pope Milo,
nit' si vino nit' si voda!''

Kad to "cu"se pope Milo
Pole'ce mu sablji ruka
A dva oka k'o strijele
Sijevnu"se u hajduka.

Vojvode se upla"si"se
Od izgleda vuka gorskog
Da oru"zje ne potegne
Na vladara crnogorskog.

Kao da mu o"strim ma"cem
Srce mu"sko rasije"ce
Pa zavika: ,,Gospodaru,
Bog sa tobom, "sta to re"ce!''

Te ljutito napu"stio
Gospodara i vojvode
I pod "sator svoj svileni
Sa mislima te"skim ode.

Pa u ljutnji gusle zgrabi
Odjeknu"se tanke strune
Kliknu Milo kao soko
Te se majkom djetnom kune:
Da 'ce po'ci u grad Nik"si'c
Sam bez ikog istog dana
I na megdan pozvat' silnog
Mu"sovi'ca kapetana.

Baci gusle uzja' vranca
Preko Zete predje vode
I na hatu pomamnome
Preko polja gradu ode.

Leti vranac niz rastoke
Kao da ga nose krila
No s bedema turska stra"za
Opazila popa Mila.

A pop Milo sve je bli"ze
Do Turaka i "sanaca
Pod sobom je zamorio
Bijesnoga svoga vranca.

Kao "sto mu dolikuje
Bira turske porodice
Na najtvrdje ide "sance
Na najlju'ce gradske zlice.

Pa ako bi poginuo
Da pogine od junaka
Od "cuvenih i priznatih
Idrizovih potomaka.

Ustavi ga turska stra"za
Na kapiju kod Nik"si'ca
Kaza im se i naredi:
,,Zovite mi Mu"sovi'ca!''

Kada "cu"se Turci ko je
Potr"ca"se kapetanu
Malo zato i Mu"sovi'c
Na kapiju gradsku stanu.

Pa kad vidje popa Mila
Na bijesnom vrancu svome
Dolasku se iznenadnom
Obradova njegovome.

,,Odkud jutros Jovovi'cu!''
Veselijem glasom re"ce
,,Zar od knjaza crnogorskog
U moj prvi grad ute"ce.
Primamo te objeru"cke
Sve 'cemo ti oprostiti
"Zivotu ti haramba"so
Vjeruj ne'ce ni"sta biti.''

Planu Mile: ,,Dosta vi"se!
Ne budali bez potrebe.
Ja sam do"sa kapetane
Da na megdan zovem tebe.
No se spremi i izadji
Biraj mjesto za megdana.''
Te rije"ci kao munja
Pogodi"se kapetana.

Preblijedje pred hajdukom
Iz juna"cke Markovine
Jer je znao da od sablje
Njegove se lako gine.

Ne sm'je megdan da prihvati
Prepade se svojoj glavi
A na slavu i na pro"slost
Ku'ce svoje zaboravi.

Ve'c u strahu, kukavi"cki
Znak na kulu stra"zi dade
Jeknu plotun sa glavice
Pop pogodjen s konja pade.

Vranac pregnu i pobje"ze
Natrag preko vode Zete
A na Mila sa sabljama
Niz glavicu Turci lete.

A se grabe ko 'ce prije
Manut' sabljom po sokolu
Za "cije se ime "culo
I u .. ...(??)

Na mrtvoga popa sti"ze
Ferizovi'c Hasan prvi
Zviznu sablja glava pade
Uz to"cenu(?) lokvu krvi.

Na najve'cu gradsku kulu
Na vrh hana Mu"sovi'ca
Istaknu"se Turci glavu
Popa Mila Jovovi'ca

Sa svrzovog o"strog koca
Gleda Milo sa visine
Kako mu se Turci zore
I po gradu "senluk "cine.

A gavran se, crna ptica
Obradova iznenada
Kad krvavu vidje glavu
Pa se vije iznad grada.

Primi"ce se iznad "cabre
Da na bedem padne prvi
Po starijem navikama
Mu"sku glavu da nagrdi.

A kriju'ci iz harema
Kroz pend"zere vire bule
Da "cuvenu vide glavu
Srpskog popa na vrh kule.