'Cirilica     Latinica     IPP     KASC  
Pregled Prvi Preth

Naslov: "Zenidba Jova Budimlije
Napomena: Objavljena u Be"cu 1845., Vuk Stefanovi'c Karad"zi'c

"Zenidba Jova Budimlije (II)

Daleko je ugledao Jova,
Malo bli"ze pred nju i"setao;
Gospodja mu vi"snjeg Boga nazva:
"Bo"zja t' pomo'c, Budimski trgov"ce!" -
"Da' Bog dobro, gospodjo Erdeljska!" -
"Daj, trgov"ce, iznesi mi platna."
A besedi Budimlija Jova:
"Gospo draga od Erdelja grada!
"Ne mogu ti iznositi platno,
"Jer je va"sa zemlja peskovita,
"Vetar duva, posipa pijeskom,
"Te mi belo posnupljuje platno;
"Ve'c, gospodjo, u"setaj u ladju,
"Biraj platna, kakvoga ti drago."
Onda Jana u"seta u "sajku
I sa "snjome tridest devojaka,
Pa govori Jano"ckinja Jana:
"Tako t' Boga, Budimski trgov"ce!
"Jesi li ba"s mestom na Budima?
"Da li znade"s Budimliju Jovu?
"Jeli zdravo, jel' se o"zenio?"
A besedi Budimlija Jova:
"Draga gospo od Erdelja grada!
"Doista sam mestom iz Budima,
"\Znadem dobro Budimliju Jovu:
"\Zdrav je, gospo, nije s' o"zenio."
Kad to za"cu Jano"ckinja Jana,
Ona prosu suze niz obraze,
A od Jove zaklanja rukavom;
Jovo prodje na dumen na "sajku,
Pak povika trideset momaka:
"Bra'co moja, trideset momaka!
"Ne "zal'te mi svileni jedeka,
"Ako mene Bog ute'ci dade,
"Na "cast, bra'co, svakom po devojka,
"Mene krasna Jano"ckinja Jana."
Kad to za"cu trideset momaka,
Odseko"se svilene jedeke,
Povezo"se niz vodu Mori"sa.
Al' Jovanu vi"snji Bog poma"ze:
Vetar duva niz vodu Mori"sa,
Ve'cma nosi Jovanovu ladju,
Neg' "sto voze trideset vesala.
Glas dopade od Erdelja banu:
"\Zlo ti vino, od Erdelja bane!
"\Zlo ti vino, a gora rakija!
"Tebe Jovan odvede gospodju,
"I s gospodjom tridest devojaka."
Sko"ci bane, kan' da se pomami,
Dobrije se konja dovatio,
Pod njim do tri konja pocrka"se,
Na "cetvrtom isporedi s Jovom
Na velikoj na skeli Pe"cvarskoj;
Pak Jovanu bane besjedio:
"Vrati, Jovo, Jano"ckinju Janu,
"Triput 'cu je dukati presuti,
"\Sve dukati osim sitna blaga."
A besedi Budimlija Jova:
"Idi bane, jedna luda glavo!
""Sto 'ce mene za Janu dukati,
"Kad je Jana sama od dukata?" -
"Vrati, Jovo, Jano"ckinju Janu,
""Zivo joj je "cedo pod pojasom." -
"Idi bane, jedna luda glavo!
"Ako j' "zivo "cedo pod pojasom,
"I kod nas je rodila p"senica,
"Ne 'ce do'ci Erdelju na ranu." -
"Vrati, Jovo, tridest devojaka!" -
"Idi bane, jedna luda glavo!
"Ne vodim i, da robuju mene;
"Ve'c i vodim, da i razudajem."
Onda Jana po"ce besediti:
"Vrat' se dvoru, gospodine bane!
"Volim s Jovom po gori oditi,
"Nego s tobom po "cardaku tvome,
"Po "cardaku, po debelu ladu;
"Volim s Jovom crnu zemlju jesti,
"Nego s tobom bijelu poga"cu;
"Volim s Jovom s lista vodu piti,
"Nego s tobom slatku malvasiju,
"Medovinu iz kovdira zlatna!"
Ode Jovo, odvede gospodju,
I s gospodjom tridest devojaka.
Kada dodje belome Budimu,
Svakom momku dade po devojku,
Njemu krasna Jano"ckinja Jana,
Te je ven"ca sebe za gospodju,
Golemo je veselje "cinio,
Od dan' do dan' "citav mesec dana;
I posle su lepo "zivovali.
Ne bi "ceda za godinu dana,
Pak mu rodi mu"sko i devojku.