'Cirilica     Latinica     IPP     KASC  
Pregled Prvi Preth

Naslov: Sveti Sava i djavo

Napomena: U Be"cu 1870., Vuk Stefanovi'c Karad"zi'c

Po"sao sveti Sava preko jedne planine pa srete djavola. Kad ga djavo ugleda, upla"si se i "s'cedne da pobjegne, ali ne mogne, pa se sada sretnu na putu. Sveti Sava rekne djavolu: "Pomozi Bog!" a ovaj odgovori: "Nije ti za tim stalo." "Kako si?" re"ce sveti Sava, a djavo mu odgovori: ""Sta je tebi briga kako sam?" "Kuda ho'ce"s?" upita ga sveti Sava, a ovaj odgovori: "Ni za tim ti nije stalo." ""Sta bi radio?" re"ce sveti Sava; a ovaj mu odgovori: "Radio bi ba"stovanluk, kad bi imao mr"save zemlje i takog ortaka." Onda sveta Sava ka"ze djavolu: ""Cuje"s, pobratime, ba"s ako ho'ce"s da radi"s ba"stovanluk, evo sam ti ja ortak, no da se dogovorimo, kako 'cemo i "sta najprije raditi i sijati i ko 'ce sjeme nabavljati." A djavo mu odgovori: "Vala, ako me i mrzi s tobom raditi i opet ti se pokoriti ne'cu, ali samo ho'cu da na"cinim ugovor pa da otpo"cnemo raditi." Sad se dogovore da posade najprije mrki luk; ovo i u"cine. Kad luk po"cne da raste, do"sao bi djavo pa gledao kako su lijepa i dobra perja u luka, a ne gleda"se "sta je u zemlji. Kad luk u najve'coj snazi bude, onda sveti Sava pozove djavola, te dodjo"se. E re"ce sad sveti Sava djavolu: "Pola je moje a pola tvoje, pa biraj sam koje voli"s." Vide'ci djavo silna pera u luka prevari se i uzme ono "sto je na zemlji, a sveti Sava uzme ono "sto je u zemlji. Kad luk stane zreti, dola"za"se djavo po"cesto da ga obidje, ali mu ne bija"se milo kad vidi da pera trunu i su"se se. Luk sazri, pera sva uvenu, a sveti Sava povadi luk i odnese ga. Ovo djavola vrlo o"zalosti pa se rije"si te jo"st jedan ugovor sa svetijem Savom u"cini, da posiju i posade kupus, pa djavo re"ce: "Ja 'cu ono "sto je u zemlji, a ti ono "sto je na zemlji" i tako bude. Kupus, moj brate, posade i ovaj sve rastija"se vi"se i razvija"se svoj list, dok se i glavice uka"zu. Vide'ci ovo djavo mi"slja"se: kad je ovolika "cvonta na zemlji, to kolika mora biti u zemlji, pa se vrlo radova"se. Kad u jesen bude, sveti Sava dodje te kupus posije"ce a djavolu ostavi korenje. Malo za tijem evo ti i djavola! Tu su gajde, tu su svirale, huka, buka, pjesma i arata velika. Pa "cim jedan koren izvadi i vidi, da nema ni"sta, prenemogne se od muke pa onda umoli svetoga Savu, te jo"st jedan ugovor na"cine, da posiju krompire, pa onda "sto je u zemlji to neka bude svetoga Save, a "sto je na zemlji to da njemu ostane. Ovako i u"cine. Posiju krompire. Krompiri izniknu, uka"ze se najprije cimina, pa onda cvijet a za ovijem bobe. Vide'ci ovo djavo stane se smijati i svetom Savi prkositi. No kad bude u jesen, onda cimina opadne i istrune, a sveti Sava povadi krompire pa u trap. Nadima"se se djavo da pukne od zla vide'ci ovako sebe prevarena, kaja"se se "sto je sa popom imao posla, pa opet umoli svetoga Savu, te posiju "senicu i ugovore: "sto je na zemlji neka bude svetog Save, a "sto je u zemlji to da bude djavolu. Kad "senica poraste i uklasa, a djavo dodje nad ogradu pa gleda"se koliko je izrasla, i govora"se: "Iz malog zrna naraste ovolika stabljika." Kad bude u jesen, onda sveti Sava pozove "zeteoce, te "senicu po"znje, a djavolu strn. Sad djavo stane plakati pa od ljutine re"ce: "Vala, pope, ba"s ho'cu jo"s s tobom da posadim vinograd, pa "sta bude, i ako me jo"s i ovdje prevari"s, onda od na"sega ortakluka nema ni"sta. I tako posade vinograd. Kad vinograd tre'ce godine rodi i poka"ze se vrlo lijepo gro"zdje, onda se sastanu da opet biraju "sta koji voli. Sad sveti Sava upita djavola: ""Sto voli"s, orta"ce, ili "corbu ili gusti"zu?" a djavo odgovori: "Vala ja 'cu gusti"zu, a tebi d"zaba "corba." Kad vinograd sazri, onda sveti Sava obere gro"zdje, metne u kacu pa posle isto"ci vino, a djavolu ostane d"zibra. Sad se, moj brate, domisli djavo te u d"zibru naspe vodu, na"cini kazan i prepe"ce rakiju, a sveti Sava tek njemu, pa mu re"ce: ""Sta je to, orta"ce?" a ovaj mu odgovori: "Pe"cem rakiju, pobratime!" Onda sveti Sava rekne: "Dajde, orta"ce, da vidim, valja li." A ovaj mu nato"ci u "ca"su. Sad sveti Sava srkne jednom, drugom, pa tre'ci put blagoslovi i prekrsti se, a djavo pobegne i re"ce: "Vala, ba"s to je staru lijek a mladome bijes!" pa tako i"s"cezne, i vi"se ga nikako nema tamo gd\je "cuje da je pop.