'Cirilica     Latinica     IPP     KASC  
Pregled Sled Poslednji

Naslov: Pijesak i sveti Petar

Napomena: U Be"cu 1870., Vuk Stefanovi'c Karad"zi'c

Pijesak i sveti Petar

Dodje jedan gradski lovac u selo da lovi. Okolo podna udje u ku'cu jednoga seljanina poznanika da "sto ru"ca; po"sto sjede, pogleda okolo sebe i vidi vrlo malo zemlje u ono selo, ve'c sve gola litica i silne gomile natrpane mali i veliki kamenja. Za"cudjen upita seljanina, koji o ru"cku radja"se: ,Boga, radi, pobratime, kako vi ovdje u ovome selu bez zemlje mo"zete "zivljeti, i od kuda ove silne gomile i rpe od kamenja?" "\Zlo i naopako." odgovori seljanin. "Pri"caju, gospodaru, na"si stari da su "culi od svojijeh pradjedova, kad je Hristos po zemlji hodao, da je hodio za njim sveti Petar i nosio vre'cu sitnoga pijeska, te gospod dje je htio da bude brdo, uzeo bi zrno pijeska i rekao bi: "Da umno"zit sja" te su zato svuda velika i visoka brda; a kad je do"sao u na"se selo, provali se svetom Petru vre'ca i vi"se polovinu prospe."