'Cirilica     Latinica     IPP     KASC  
Pregled Prvi Preth

Otkrivenje svetoga Jovana bogoslova, glava 22.

1. I pokaza mi "cistu reku vode "zivota, bistru kao kristal, koja izla"za"se od prestola Bo"zijeg i Jagnjetovog.

<Psal. 36:8> <Jezek. 47:1> <Zah. 14:8> <Jovan 7:38>

2. Nasred ulica njegovih i s obe strane reke drvo "zivota, koje radja dvanaest rodova daju'ci svakog meseca svoj rod; i li"s'ce od drveta be"se za isceljivanje narodima.

<1 Moj. 2:9> <1 Moj. 3:22> <Otkr. 2:7> <Otkr. 21:21> <Otkr. 21:24>

3. I vi"se ne'ce biti nikakve prokletinje; i presto Bo"zji i Jagnjetov bi'ce u njemu; i sluge Njegove poslu"ziva'ce Ga.

<Psal. 16:11> <Jezek. 48:35> <Zah. 14:11> <Mat. 25:41> <Otkr. 7:15> <Otkr. 21:4>

4. I gleda'ce lice Njegovo, i ime Njegovo bi'ce na "celima njihovim.

<Mat. 5:8> <1 Kor. 13:12> <1 Jov. 3:2> <Otkr. 3:12>

5. I no'ci tamo ne'ce biti, i ne'ce potrebovati videla od "zi"ska, ni videla sun"canog, jer 'ce ih obasjavati Gospod Bog, i carova'ce va vek veka.

<Psal. 36:9> <Psal. 84:11> <Isa. 60:19> <Dan. 7:27> <Zah. 14:7> <Rim. 5:17> <2 Tim. 2:12> <1 Pet. 1:3> <Otkr. 3:21>

6. I re"ce mi: Ovo su re"ci verne i istinite, i Gospod Bog svetih proroka posla andjela svog da poka"ze slugama svojim "sta 'ce biti skoro.

<Jevr. 1:1>

7. Evo 'cu do'ci skoro: Blago onome koji dr"zi re"ci proro"stva knjige ove.

<Otkr. 22:18>

8. I ja Jovan videh ovo i "cuh; i kad "cuh i videh, padoh da se poklonim na noge andjela koji mi ovo pokaza.

<Otkr. 19:10>

9. I re"ce mi: Gle, nemoj, jer sam i ja sluga kao i ti i bra'ca tvoja proroci i oni koji dr"ze re"ci proro"stva knjige ove. Bogu se pokloni.

10. I re"ce mi: Ne zape"ca'cavaj re"ci proro"stva knjige ove; jer je vreme blizu.

<Dan. 8:26> <Dan. 12:4> <Dan. 12:9>

11. Ko "cini nepravdu, neka "cini jo"s nepravdu; i ko je pogan, neka se jo"s pogani; i ko je pravedan, neka jo"s "cini pravdu; i ko je svet neka se jo"s sveti.

<Jezek. 3:27> <2 Tim. 3:13>

12. I evo 'cu do'ci skoro, i plata moja sa mnom, da dam svakome po delima njegovim.

<Isa. 40:10> <Mat. 16:27> <Rim. 2:6> <Rim. 14:12>

13. Ja sam Alfa i Omega, Po"cetak i Svr"setak, Prvi i Poslednji.

<Isa. 41:4> <Isa. 44:6>

14. Blago onome koji tvori zapovesti Njegove, da im bude vlast na drvo "zivota, i da udju na vrata u grad.

<Dan. 12:12> <Otkr. 21:12>

15. A napolju su psi i vra"cari i kurvari i krvnici i idolopoklonici i svaki koji ljubi i "cini la"z.

<Zah. 14:21>

16. Ja Isus poslah andjela svog da vam ovo posvedo"ci u crkvama. Ja sam koren i rod Davidov, i sjajna zvezda Danica.

<4 Moj. 24:17> <Isa. 11:1> <Jer. 23:5> <Zah. 6:12> <1 Pet. 3:22>

17. I Duh i nevesta govore: Dodji. I koji "cuje neka govori: Dodji. I ko je "zedan neka dodje, i ko ho'ce neka uzme vodu "zivota za badava.

<Isa. 55:1> <Jovan 4:14> <Jovan 7:37> <Otkr. 21:6>

18. Jer svedo"cim svakome koji "cuje re"ci proro"stva knjige ove; ako ko dometne ovome, Bog 'ce nametnuti na njega zla napisana u knjizi ovoj;

<5 Moj. 4:2> <5 Moj. 12:32> <Pri"ce 30:6>

19. I ako ko oduzme od re"ci knjige proro"stva ovog, Bog 'ce oduzeti njegov deo od knjige "zivota, i od grada svetog, i od onog "sto je napisano u knjizi ovoj.

<2 Moj. 32:33>

20. Govori Onaj koji svedo"ci ovo: Da, do'ci 'cu skoro! Amin. Da, dodji, Gospode Isuse.

<Jevr. 9:28>

21. Blagodat Gospoda na"seg Isusa Hrista sa svima vama. Amin.