'Cirilica     Latinica     IPP     KASC  
Pregled Sled Poslednji

Prva knjiga Mojsijeva, glava 1.

1. U po"cetku stvori Bog nebo i zemlju.

<Jov 38:4> <Isa. 44:24> <Isa. 45:18> <Jovan 1:1> <Jovan 1:3> <Rim. 1:20> <Kol. 1:16> <Jevr. 1:10> <Jevr. 11:3>

2. A zemlja be"se bez obli"cja i pusta, i be"se tama nad bezdanom; i duh Bo"zji diza"se se nad vodom.

<Isa. 40:12> <Jer. 4:23>

3. I re"ce Bog: Neka bude svetlost. I bi svetlost.

<Psal. 33:9>

4. I vide Bog svetlost da je dobra; i rastavi Bog svetlost od tame.

5. I svetlost nazva Bog dan, a tamu nazva no'c. I bi ve"ce i bi jutro, dan prvi.

<Jov 38:12> <Psal. 74:16>

6. Potom re"ce Bog: Neka bude svod posred vode, da rastavlja vodu od vode.

<Jov 37:18> <Psal. 33:6> <Jer. 10:12>

7. I stvori Bog svod, i rastavi vodu pod svodom od vode nad svodom; i bi tako.

<Psal. 148:4>

8. A svod nazva Bog nebo. I bi ve"ce i bi jutro, dan drugi.

9. Potom re"ce Bog: Neka se sabere voda "sto je pod nebom na jedno mesto, i neka se poka"ze suvo. I bi tako.

<Jov 26:10> <Jov 38:8> <Jov 38:10> <Psal. 95:5>

10. I suvo nazva Bog zemlja, a zbori"sta vodena nazva mora; i vide Bog da je dobro.

11. Opet re"ce Bog: Neka pusti zemlja iz sebe travu, bilje, "sto nosi seme, i drvo rodno, koje radja rod po svojim vrstama, u kome 'ce biti seme njegovo na zemlji. I bi tako.

<Mat. 7:17> <Luka 6:4> <Jevr. 6:7>

12. I pusti zemlja iz sebe travu, bilje, "sto nosi seme po svojim vrstama, i drvo, koje radja rod, u kome je seme njegovo po njegovim vrstama. I vide Bog da je dobro.

13. I bi ve"ce i bi jutro, dan tre'ci.

14. Potom re"ce Bog: Neka budu videla na svodu nebeskom, da dele dan i no'c, da budu znaci vremenima i danima i godinama;

<5 Moj. 4:19> <Jov 25:3> <Jov 25:5> <Psal. 74:16> <Psal. 136:7>

15. I neka svetle na svodu nebeskom, da obasjavaju zemlju. I bi tako.

16. I stvori Bog dva videla velika: videlo ve'ce da upravlja danom, i videlo manje da upravlja no'cu, i zvezde.

17. I postavi ih Bog na svodu nebeskom da obasjavaju zemlju.

<Psal. 8:1>

18. I da upravljaju danom i no'cu, i da dele svetlost od tame. I vide Bog da je dobro.

19. I bi ve"ce i bi jutro, dan "cetvrti.

20. Potom re"ce Bog: Neka vrve po vodi "zive du"se, i ptice neka lete iznad zemlje pod svod nebeski.

<Psal. 104:24>

21. I stvori Bog kitove velike i sve "zive du"se "sto se mi"cu, "sto provrve"se po vodi po vrstama svojim, i sve ptice krilate po vrstama njihovim. I vide Bog da je dobro;

22. I blagoslovi ih Bog govore'ci: Radjajte se i mno"zite se, i napunite vodu po morima, i ptice neka se mno"ze na zemlji.

<1 Moj. 8:17> <Jer. 29:6>

23. I bi ve"ce i bi jutro, dan peti.

24. Potom re"ce Bog: Neka zemlja pusti iz sebe du"se "zive po vrstama njihovim, stoku i sitne "zivotinje i zveri zemaljske po vrstama njihovim. I bi tako.

<Psal. 33:9>

25. I stvori Bog zveri zemaljske po vrstama njihovim, i stoku po vrstama njenim, i sve sitne "zivotinje na zemlji po vrstama njihovim. I vide Bog da je dobro.

26. Potom re"ce Bog: Da na"cinimo "coveka po svom obli"cju, kao "sto smo mi, koji 'ce biti gospodar od riba morskih i od ptica nebeskih i od stoke i od cele zemlje i od svih "zivotinja "sto se mi"cu po zemlji.

<Jov 20:4> <Psal. 8:6> <Psal. 100:3> <Efes. 4:24> <Jakov 3:9>

27. I stvori Bog "coveka po obli"cju svom, po obli"cju Bo"zjem stvori ga; mu"sko i "zensko stvori ih.

<Prop. 7:29> <Mal. 2:15> <Mat. 19:4> <Mar. 10:6> <1 Kor. 11:7> <Kol. 3:10>

28. I blagoslovi ih Bog, i re"ce im Bog: Radjajte se i mno"zite se, i napunite zemlju, i vladajte njom, i budite gospodari od riba morskih i od ptica nebeskih i od svih zveri "sto se mi"ce po zemlji.

<1 Moj. 6:1> <1 Moj. 9:1> <1 Moj. 9:7> <1 Moj. 35:11> <3 Moj. 26:9> <Psal. 127:3> <Psal. 128:3> <Isa. 45:18> <1 Tim. 4:3>

29. I jo"s re"ce Bog: Evo, dao sam vam sve bilje "sto nosi seme po svoj zemlji, i sva drveta rodna koja nose seme; to 'ce vam biti za hranu.

<Jov 36:31> <Psal. 136:25> <Psal. 146:7> <Dela 14:17>

30. A svim zverima zemaljskim i svim pticama nebeskim i svemu "sto se mi"ce na zemlji i u "cemu ima du"sa "ziva, dao sam svu travu da jedu. I bi tako.

<Jov 39:3> <Psal. 145:15> <Psal. 147:9>

31. Tada pogleda Bog sve "sto je stvorio, i gle, dobro be"se veoma. I bi ve"ce i bi jutro, dan "sesti.

<Psal. 104:24> <1 Tim. 4:4>