'Cirilica     Latinica     IPP     KASC  
Pregled Prvi Preth

Knjiga proroka Jeremije, glava 4.

1. Ako 'ce"s se vratiti, Izrailju, veli Gospod, k meni se vrati, i ako ukloni"s gadove svoje ispred mene, ne'ce"s se skitati.

<Joilo 2:12>

2. I kle'ce"s se istinito, verno i pravo: Tako da je "ziv Gospod. I narodi 'ce se blagosiljati Njim, i Njim 'ce se hvaliti.

<5 Moj. 10:20> <2 Car. 23:3> <Isa. 45:23> <Isa. 45:25> <Isa. 48:1> <Jer. 33:9> <1 Kor. 1:31> <Gal. 3:8>

3. Jer ovako veli Gospod Judejcima i Jerusalimljanima: orite sebi kr"cevinu, i ne sejte u trnje.

<Os. 10:12> <Mat. 13:7>

4. Obre"zite se Gospodu, i skinite okrajak sa srca svog, Judejci i Jerusalimljani, da ne izidje jarost moja kao oganj i razgori se da ne bude nikoga ko bi ugasio za zla dela va"sa.

<5 Moj. 10:16> <Sof. 2:2> <Kol. 2:11>

5. Objavite u Judeji i oglasite u Jerusalimu i recite: trubite u trubu po zemlji; vi"cite, sazovite narod i recite: Skupite se, i udjimo u tvrde gradove.

<4 Moj. 10:3> <Jezek. 33:3>

6. Podignite zastavu prema Sionu, be"zite i ne stajte, jer 'cu dovesti zlo od severa i pogibao veliku.

<Jer. 1:13> <Jer. 1:14> <Jer. 6:1> <Zah. 6:6>

7. Izlazi lav iz "ceste svoje i koji zatire narode krenuv"si se ide s mesta svog da obrati zemlju tvoju u pusto"s, gradovi tvoji da se raskopaju da ne bude nikoga u njima.

<Jer. 5:6> <Jer. 25:38> <Jezek. 12:20> <Dan. 7:4>

8. Za to pripa"site kostret, pla"cite i ridajte, jer se "zestoki gnev Gospodnji nije odvratio od nas.

<Isa. 22:12> <Jer. 6:26>

9. I tada 'ce, veli Gospod, nestati srca caru i srca knezovima, i sve"stenici 'ce se udiviti i proroci 'ce se za"cuditi.

10. I rekoh: Ah Gospode Gospode! Ba"s si prevario ovaj narod i Jerusalim govore'ci: Ima'cete mir, a ma"c dodje do du"se.

<Isa. 63:17> <Jezek. 14:9> <2 Sol. 2:11>

11. U to 'ce se vreme kazati ovom narodu i Jerusalimu: Vetar vru'c s visokih mesta u pustinji duva ka k'ceri naroda mog, ne da proveje ni pro"cisti.

<Isa. 27:8> <Jer. 51:1> <Jezek. 17:10> <Os. 13:5> <Luka 12:55>

12. Vetar ja"ci od tih do'ci 'ce mi; i ja 'cu im sada izre'ci sud.

<Jer. 39:5>

13. Gle, kao oblak podi"ze se, i kola su mu kao vihor, konji su mu br"zi od orlova. Te"sko nama! Propadosmo.

<5 Moj. 28:49> <Isa. 5:28> <Jer. 49:21> <Pla"c 4:19> <Jezek. 26:10> <Jezek. 38:9> <Os. 8:1> <Avak. 1:8>

14. Umij srce svoje od zla, Jerusalime, da bi se izbavio; dokle 'ce stajati u tebi misli tvoje ni"stave?

<Isa. 1:16> <Jakov 4:8>

15. Jer glas javlja od Dana, i ogla"suje zlo od gore Jefremove.

<Jer. 8:16>

16. Kazujte narodima; evo ogla"sujte za Jerusalim da idu stra"zari iz daleke zemlje, i pu"staju glas svoj na gradove Judine.

<Jer. 1:15> <Jer. 5:15>

17. Kao "cuvari poljski sta'ce oko njega, jer se odmetnu od mene, veli Gospod.

<2 Car. 25:1> <Jer. 6:3>

18. Put tvoj i dela tvoja to ti u"cini"se; to je od zla tvog da je gorko i da ti dopire do srca.

<Jov 20:6> <Psal. 107:17> <Pri"ce 1:31> <Isa. 50:1> <Jer. 2:17>

19. Jaoh utroba, jaoh utroba! Boli me u srcu; srce mi bije; ne mogu 'cutati; jer glas trubni "cuje"s, du"so moja, viku ubojnu.

<Isa. 16:11> <Jer. 42:14> <Jer. 49:2> <Luka 19:41>

20. Pogibao na pogibao ogla"suje se; jer se pusto"si sva zemlja, najedanput 'ce se opusto"siti moji "satori, zavesi moji za "cas.

<Psal. 42:7> <Isa. 15:5> <Jer. 10:20>

21. Dokle 'cu gledati zastavu? Slu"sati glas trubni?

22. Jer je narod moj bezuman, ne poznaje me, ludi su sinovi i bez razuma, mudri su da zlo "cine, a dobro "ciniti ne umiju.

<Rim. 1:22> <Rim. 16:19> <1 Kor. 14:20>

23. Pogledah na zemlju, a gle bez obli"cja je i pusta; i na nebo, a svetlosti njegove nema.

<1 Moj. 1:2> <Isa. 24:19> <Jer. 2:12>

24. Pogledah na gore, a gle, tresu se i svi humovi drmaju se.

<Jer. 9:10> <Jezek. 38:20>

25. Pogledah, a gle, nema "coveka, i sve ptice nebeske odletele.

<Jer. 12:4> <Os. 4:3> <Sof. 1:3>

26. Pogledah, a gle, Karmil je pustinja i svi gradovi njegovi oboreni od Gospoda, od "zestokog gneva Njegovog.

27. Jer ovako govori Gospod: Sva 'ce zemlja opusteti; ali ne'cu sasvim zatrti.

<Jer. 5:10> <Jer. 5:18>

28. Zato 'ce tu"ziti zemlja, i nebo 'ce gore potamneti, jer rekoh, namislih, i ne'cu se raskajati, niti 'cu udariti natrag.

<4 Moj. 23:19> <Isa. 33:9> <Isa. 50:3> <Jer. 12:4> <Os. 4:3>

29. Od vike konjika i strelaca pobe'ci 'ce svi gradovi, oti'ci 'ce u guste "sume i na stene 'ce se popeti; svi 'ce gradovi biti ostavljeni i niko ne'ce u njima "ziveti.

<2 Car. 25:4> <Isa. 6:11>

30. A ti, opusto"sena, "sta 'ce"s "ciniti? Ako se i obla"ci"s u skerlet, ako se i kiti"s nakitom zlatnim, i ma"ze"s lice svoje, zaludu se krasi"s, preziru te milosnici, tra"ze du"su tvoju.

<2 Car. 9:30> <Pla"c 1:2> <Pla"c 1:19>

31. Jer "cujem glas kao porodiljin, cviljenje kao "zene koja se prvi put poradja, glas k'ceri sionske, koja rida, pru"za ruke svoje govore'ci: Te"sko meni! Jer mi nestaje du"sa od ubilaca.

<Isa. 1:15> <Pla"c 1:17>