'Cirilica     Latinica     IPP     KASC  
Pregled Sled Poslednji

Naslov: Narodne srpske zagonetke
Napomena: U Beču 1821., Vuk Stefanović Karadžić

Narodne srpske zagonetke (I)

Što mi ti je za što?

1. Bez ivera na vodi ćuprija.
2. Bez kože uđe, s kožom iziđe.
3. Bijela koka ispod stree viri.
4. Bijela njiva, crno sjeme, mudra glava, koja sije.
5. Bijelo je, sir nije; repato je, miš nije; so liže, vo nije.
6. Bjela bjelu ćera preko b'jela polja: daj mi, bjelo! b'jela ljeba
ispod b'jela skuta.
7. Božje sazdanje, ljucko stvorenje, zmija osedlana.
8. Vipoje poji, na koplju stoji, da nije vipoja, ne bi bilo nikoga.
9. Vićak visi, vićka zja, vićak viju! te u vićku.
10. Vo buče, pa punu košaru nabuče.
11. Vojvod vodu pije, nad njime se barjak vije.
12. Gvozden sjedi u lugu u gvozdenu klobuku, suze mu kaplju uz jelovu kacu.
13. Gubicom rije, a g.. .com žile vadi.
14. Gujinja glava, gospodsko ruo, Arapske noge.
15. Gurava kobila sve polje pobila.
16. Guravo prase sve polje opase.
17. Danju klanja, a noću zvijezde broji.
18. Dva lokvanja oko panja.
19. Dva svijetle, četiri steru, a jedan misli da legne.
20. Dva dola supodola, među njima zmaj leži, đe zmaj leži, tu trava ne raste.
21. Dva se brata preko plota za brade vuku.
22. Dva stupca u nebo udaraju.
23. Dvije gore uporedo rastu; jedna cvati, a ne rodi; druga rodi, a ne
cvati.
24. Dvije čavčice naporedo stoje, a jedna druge ne vidi.
25. Devet baba po ledu se plaza.
26. Dok se otac rodi, sin po kući odi.
27. Drvena kučka u potoku laje.
28. Drveno telo, gvozdeni zubi, kamen pregrize.
29. Drven trbu, kožna leđa, dlakama govori.
30. Duži iver od klade.
31. Će naš crvenko leži, onđe nikad trava ne niče.
32. Žuto mače pred Bogom plače.
33. Zagrmlje veliki grom, a prema njemu mali grom, đe se sastaše, tu se
slaltaše.
34. Zakla vola bivola, izudi ga na udiće, svaki ud vola dade.
35. Zakla vola bika, sve selo svika, a kad oće da slavi, nema šta da stavi.
36. Zalolota lota sa visoka plota, daleko se čuje u neznanu zemlju.
37. Zelena košara, crna goveda, gvozden ključ, koji otključava.
38. Zimi služi, a ljeti zube kesi.
39. Zoba grozd od mora do Dunava, nit' ga mogo pozobati, ni ga mogo
pregoreti.
40. Iz mesa izišlo, a meso nije; mlogu štetu i asnu počinilo, a tome
krivo nije.
------------------------------------------------------------------------
Odgonetljaji (I)

1. Preko leda.
2. Ljeb u peć.
3. Zubi.
4. Pismo.
5. Rotkva.
6. Ovca i jagnje.
7. Most preko vode.
8. Žito.
9. Brašno kad pada ispod kamena.
10. Zvono crkveno.
11. Pijevac i rep mu.
12. Kazan.
13. Igla.
14. Paun.
15. Kosa.
16. Srp.
17. Đeram.
18. Uši oko glave.
19. Pseto.
20. Vatra među prijekladima.
21. Grebeni.
22. Oči.
23. Konoplje.
24. Oči.
25. Uštipci.
26. Lepinja.
27. Pratljača.
28. Testere.
29. Gusle.
30. Svraka.
31. Vatra.
32. Kandilo.
33. Ovce i jaganjci.
34. Glavica bijeloga luka.
35. Kokoš, kad snese jaje.
36. Grmljava.
37. Lubenica.
38. Saonice.
39. Uzda.
40. Pero.