'Cirilica     Latinica     IPP     KASC  
Pregled Prvi Preth

Naslov: Narodne srpske zagonetke
Napomena: U Beču 1821., Vuk Stefanović Karadžić

Narodne srpske zagonetke (IV)

121. Tavno neva u tavnoj kljeti vez veze tanku gojtu plete.
122. Tanjir do tanjira čak do Varadina.
123. Telo mu je drveno, zubi su mu gvozdeni, srce mu je prteno.
124. Tica bez zuba, a svijet izjede.
125. Tica šargizda sve selo nagizda, a sebe ne može.
126. Trči trčuljak, visi visi visuljak; Boga moli trčuljak, da otpadne visuljak.
127. Ubi vola bivola, okrvavi dva dola.
128. Uđe kurjak u tor, ovcu uvati, pa kost izjede, a mesa se ne dotače.
129. U jednom brlogu dvanaest nazimaca leži, a nijedan s kraja nije.
130. U jednom sudu i vino i rakija (pa neće da se pomiješa).
131. U mrtvoj kobili drob govori.
132. U nas jarac čudan jarac, u njega su rozi čudni rozi: na jednome zmaj
kuje, a na drugom vran graje; ni čuje vran, kad zmaj kuje, ni čuje zmaj,
kad vran graje.
133. U nas koza jakača, jaka sina rodila i unuka manita.
134. U naše babe kožne oči.
135. U našega bijelca devet pokrovaca, i opet mu se rebra vide.
136. U našeg ćaće resnate gaće.
137. U pete nišani, u nos zgađa.
138. U sobi napeto, u kući razdrto.
139. U šta je srce prteno.
140. U šta su dva grla, jedna šija.
141. Car večera, buzdovan mu igra.
142. Carević vodu pije, koplje mu se vrti.
143. Cigulin ciči u lugu, da nije cigulina u lugu, svi bi ljudi za rugu
(bili).
144. Crven jarac po košari skače.
145. Crven trči po putiću u crvenu klobučiću: asa sa! crven ti sam ja.
146. Crna kera za sobom belo crevo vuče.
147. Crn bika sve selo svika.
148. Crno maleno vazdan cara vara.
149. Crno maleno kuću čuva.
150. Crno maleno na putu živa mesa čeka.
151. Crno meče uz polje teče, đegođ kleče, pravo reče.
152. Crno crijevo iz neba visi.
153. Četiri brata putem trče, jedan drugog ne može da stigne
154. Četiri bule na konju jašu, jedna drugu ne može da stigne.
155. Četiri nožice, a dva opanka.
156. Čuča čuči, bjega bježi; skoči čuča, te uvati bjegu.
157. Šta je tvrđe od čelika.
158. Šta je u kući novo netesano.
159. Šta kapu na glavi drži.
160. Šta kroz vodu ide, a vode se ne dovata.
161. Šta na vodu ide, a vode ne pije.
162. Šta na sebe živo meso jede.
163. Šta na tavanu biti ne može.
164. Šta o klinu visiti ne može.
165. Šta u gori bez mozga laje.
166. Šuto june kroz goru gudi.
------------------------------------------------------------------------
Odgonetljaji (IV)

121. Čela u košnici
122. Trag konjski
123. Sanduk
124. Sunce, kad topi snijeg.
125. Igla
126. Svinjče i žirka
127. Kad se noktima utuče bua, ili uš.
128. Crv u zubu
129. Pera, ili spice u kola
130. Jaje.
131. Kuća i čeljad
132. Vodenica i valjalica
133. Vinova loza.
134. Pendžeri na sobi.
135. Bijeli luk
136. Dimnjak.
137. Pr. .ž.
138. Peć sobna.
139. U svijeće.
140. U bisaga.
141. Jagnje i rep mu.
142. Jagnje i rep mu.
143. Vodenica.
144. Jezik.
145. Pijevac.
146. Igla i konac
147. Zvono crkveno.
148. Bua.
149. Katanac
150. Trn.
151. Kantar.
152. Verige.
153. Točkovi
154. Vitao.
155. Saonice.
156. Mačka i miš.
157. Krmeća surla.
158. Jaje.
159. Konci.
160. Rakija.
161. Zvono na živinčetu
162. Svijeća.
163. Bunar.
164. Sjenka; jaje.
165. Sjekira.
166. Doboš.