'Cirilica     Latinica     IPP     KASC  
Pregled Sled Poslednji

Naslov: Narodne srpske zagonetke
Napomena: U Be"cu 1821., Vuk Stefanovi'c Karad"zi'c

Narodne srpske zagonetke (I)

"Sto mi ti je za "sto?

1. Bez ivera na vodi 'cuprija.
2. Bez ko"ze udje, s ko"zom izidje.
3. Bijela koka ispod stree viri.
4. Bijela njiva, crno sjeme, mudra glava, koja sije.
5. Bijelo je, sir nije; repato je, mi"s nije; so li"ze, vo nije.
6. Bjela bjelu 'cera preko b'jela polja: daj mi, bjelo! b'jela ljeba
ispod b'jela skuta.
7. Bo"zje sazdanje, ljucko stvorenje, zmija osedlana.
8. Vipoje poji, na koplju stoji, da nije vipoja, ne bi bilo nikoga.
9. Vi'cak visi, vi'cka zja, vi'cak viju! te u vi'cku.
10. Vo bu"ce, pa punu ko"saru nabu"ce.
11. Vojvod vodu pije, nad njime se barjak vije.
12. Gvozden sjedi u lugu u gvozdenu klobuku, suze mu kaplju uz jelovu kacu.
13. Gubicom rije, a g.. .com "zile vadi.
14. Gujinja glava, gospodsko ruo, Arapske noge.
15. Gurava kobila sve polje pobila.
16. Guravo prase sve polje opase.
17. Danju klanja, a no'cu zvijezde broji.
18. Dva lokvanja oko panja.
19. Dva svijetle, "cetiri steru, a jedan misli da legne.
20. Dva dola supodola, medju njima zmaj le"zi, dje zmaj le"zi, tu trava ne raste.
21. Dva se brata preko plota za brade vuku.
22. Dva stupca u nebo udaraju.
23. Dvije gore uporedo rastu; jedna cvati, a ne rodi; druga rodi, a ne
cvati.
24. Dvije "cav"cice naporedo stoje, a jedna druge ne vidi.
25. Devet baba po ledu se plaza.
26. Dok se otac rodi, sin po ku'ci odi.
27. Drvena ku"cka u potoku laje.
28. Drveno telo, gvozdeni zubi, kamen pregrize.
29. Drven trbu, ko"zna ledja, dlakama govori.
30. Du"zi iver od klade.
31. 'Ce na"s crvenko le"zi, ondje nikad trava ne ni"ce.
32. "Zuto ma"ce pred Bogom pla"ce.
33. Zagrmlje veliki grom, a prema njemu mali grom, dje se sasta"se, tu se
slalta"se.
34. Zakla vola bivola, izudi ga na udi'ce, svaki ud vola dade.
35. Zakla vola bika, sve selo svika, a kad o'ce da slavi, nema "sta da stavi.
36. Zalolota lota sa visoka plota, daleko se "cuje u neznanu zemlju.
37. Zelena ko"sara, crna goveda, gvozden klju"c, koji otklju"cava.
38. Zimi slu"zi, a ljeti zube kesi.
39. Zoba grozd od mora do Dunava, nit' ga mogo pozobati, ni ga mogo
pregoreti.
40. Iz mesa izi"slo, a meso nije; mlogu "stetu i asnu po"cinilo, a tome
krivo nije.
------------------------------------------------------------------------
Odgonetljaji (I)

1. Preko leda.
2. Ljeb u pe'c.
3. Zubi.
4. Pismo.
5. Rotkva.
6. Ovca i jagnje.
7. Most preko vode.
8. "Zito.
9. Bra"sno kad pada ispod kamena.
10. Zvono crkveno.
11. Pijevac i rep mu.
12. Kazan.
13. Igla.
14. Paun.
15. Kosa.
16. Srp.
17. Djeram.
18. U"si oko glave.
19. Pseto.
20. Vatra medju prijekladima.
21. Grebeni.
22. O"ci.
23. Konoplje.
24. O"ci.
25. U"stipci.
26. Lepinja.
27. Pratlja"ca.
28. Testere.
29. Gusle.
30. Svraka.
31. Vatra.
32. Kandilo.
33. Ovce i jaganjci.
34. Glavica bijeloga luka.
35. Koko"s, kad snese jaje.
36. Grmljava.
37. Lubenica.
38. Saonice.
39. Uzda.
40. Pero.